if(document.location.protocol=='http:'){ var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('bDhfOAgKGr4ldqadbi-bnq'); (function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})(); } U | Warung Soto Banjar

Selasa, 11 Januari 2011

U


> u’ni panggilan untuk nenek ]
> ubah ubah ]
> uban uban ]
> ubar bakar iwak baubar ikan bakar ]
> ubur – ubur ubur – ubur ]
> ubuy seruan semacam senang, pujian ubuy – ubuy langkarnya limbah babaju anyar amboi cantiknya setelah memakai baju baru ]
> ucap ucap, bicara baucap berbicara maucapi urang mencerca orang, menjelek-jelekkan orang ]
> ucir cecer maucir ayam bertelur tidak tetap tempatnya bahéra maucir berak ke sana – ke mari ( berhamburan ) ]
> ucus ban dalam sepeda atau motor ]
> ucus usus, babat ]
> udak - mengolah makanan di aduk ]
> udak aduk ]
> udak ganggu jangan pang maudaki kananakan janganlah mengganggu anak – anak ]
> udak mengerjakan unda lawas banar kada maudak erguci saya lama sekali tidak menatah erguci ]
> udal - punggah. ]
> udap - percikan ikan pada permukaan ]
> udar -  keroyok ]
> udar gelut,gumul ]
> udik desa, kampong, dusun ]
> udik ketinggalan jaman, kampungan ]
> udik tidak tahu tata kerama, tidak tahu sopan santun ]
> udu wudu baudu berwudu banyu udu air wudu ]
> ugah - alih ]
> ugai - mencari sesuatu sampai ketemu ]
> ugay bongkar ]
> ugut – ugut tidak berteman ( duduk ) kasiannya sidin tu ugut – ugut duduk serongan kawali pang kasian sekali beliau itu duduk sendirian temani lah ]
> uhu - tidak ada kualitas ]
> uhu jelek nyawa tu nangay péntan pauhunya kamu itu nanglah mendapat nilai penjeleknya ]
> ujan hujan ]
> ujar katanya ]
> uji - manja ]
> ujung laba, keuntungan bajualan tu harus baujung tungay berdagang itu harus berlaba sayanglah ]
> ujung ujung susuri ujungnya telusuri ujungnya ]
> ujut ujud, nyata ]
> ukang – gigit ]
> ukang gigit baukang berkelahi saling gigit maukang pupu ayam menggigit paha ayam ]
> ukara prakarsa, inisiatif ]
> ukir ukir ]
> ukup bau-bauan asap wangi baukup banyu kembang berharum-harum dengan uap air kembang baukup dupa wan menyan berharum-haruman dengan asap dupa dan kemenyan ]
> ukur ukur ]
> ulai - pusing ]
> ulak pusaran air ]
> ulama ulama ]
> ulang ulang ]
> ulangan ayam bertarung pura-pura kalah kemudian memukul balik ]
> ulangan ayam bertarung pura-pura kalah kemudian memukul balik ]
> ulap manja, membuat orang selalu simpati kepadanya ]
> ular sawa piton, sanca ]
> ular séndok cobra ]
> ular ular ]
> ulas seprai, sarung ulas tilam seprai ulas bantal sarung bantal ]
> ulat ulat ]
> ulatih penganan dari beras ketan yang digoreng ]
> ulihan - pendapatan ]
> ulir terjaga sesaat waktu tidur ]
> ulu hulu ]
> uluh-uluh lubang untuk memasukan tali pada celana ]
> ulun - saya ]
> ulun hamba sahaya ]
> ulur ulur mengulur benang, tali dan lain - lain ]
> ulut olok ]
> uma - mama ]
> uma ibu ]
> umai - amboi ]
> umat umat ]
> umay kata seru sama artinya dengan aduhai, wahai ]
> umbak ombak ]
> umbas - buas ]
> umbut ujung batang yang masih muda (kelapa, pinang, rotan dll) ]
> umehan cerewet dalam tawar- menawar ]
> umih kupas, cabik pada dami nagka atau cempedak ]
> umpah - boros ]

> umpal boros ikan waktu makan ]
> umpama umpama ]
> umpan umpan, makanan ( ikan, burung dan lain-lain ) ]
> umpat - ikut ]
> umpat ikut, serta maumpati mengikuti uumpatan ikut-ikutan ]
> umpimpah hompimpah ]
> umum umum ]
> umur umur,usia ]
> una - luak ]
> uncit urutan yang terakhir ]
> unda - saya ]
> unda saya, aku (bila sesama usia atau kepada yang lebih muda) ]
> undak menaikan layang - layang ]
> undam - besen/ dulang kecil ]
> undang papay ebi ]
> undang udang ]
> undas barang pilihan ( terbaik ) sebagai alat permainan seperti batu, kulit siput dan lain-lain. ]
> undasnya dibanggakan, tokohnya di kampung tu nyawa tupang sudah undasnya di kampung itu kamulah yang paling hebat ]
> unduh - mengambil buah dengan dipanjat, digoyang sampai jatuh. ]
> unduh memetik habis buah di pohon ]
> undur undur ]
> ungah - menunjuk-nunjuk kesukaan ]
> ungah manja ]
> ungal - bergerak ]
> ungal kutik kada baungal tidak berkutik, KO ]
> ungap - buka mulut ]
> unggal - tidak teguh, bergoyang ]
> unggat pantat bergerak ke atas ke bawah ]
> unggut angguk ]
> ungkai - 1. membetulkan kekusutan, 2. menunjukkan benda yang tersembunyi ]
> ungkan pijat perut ]
> ungkap - buka ]
> ungkap ungkap, buka ]
> ungkay keluarkan, menampakan ]
> ungkit membuka rahasia ]
> ungkoi - keadaan badan yang sudah tua ]
> ungkong-ungkong - duduk termangu-mangu ]
> ungkosi - menanggung perbelanjaan ]
> ungut - ter menung ]
> ungut termenung (sendiri) ]
> unja memberi rangsangan ]
> unjat keraguan ]
> unjuk - beri ]
> unjun - pancing ]
> unjun pancing ]
> unjur duduk kaki diluruskan ]
> unjut - jauh dipedalaman ]
> unjut sudut, pelosok ]
> unjut-unjut - terhenjut-henjut ]
> unta onta ]
> untal - makan dengan cara terus telan ]
> untal telan ]
> unting dibidik ]
> unting tujuan ]
> untuk – untuk kue goreng dari tepung ]
> untuk angguk ]
> untung untung ]
> unyai - mengacak-acak rambut ]
> upah upah ]
> upak kerupuk besar dari singkong ]
> upal - sudah banyak di nasehati ]
> upang - bersandar/ berpegang ]
> upang topang ]
> upas polisi gamong ]
> upaw batal ]
> upih upih, kulit pelepah kelapa atau pinang ]
> upong - sundang kelapa ]
> upung selodang kulit bunga kelapa atau pinang ]
> urah - ejek ]
> urak - buka ]
> urak membuka lembaran ]
> urang - orang ]
> urang orang ]
> urangan - patung untuk menakutkan burung disawah ]
> urap urap ]
> urat urat ]
> uray urai ]
> uri uri, tembuni ]
> urik - rintik. ]
> uroi - menjemur padi di matahari ]
> uruk didik ]
> urung kerumun ]
> urung ketupat yang masih kosong ]
> urus urus ]
> urut pijat ]
> usaha usaha ]
> usiat wasiat ]
> usul usul ]
> usung angkat beban bersama ]
> utak otak ]
> utan hutan ]
> utang > otang, hutang ]
> utas cincin ]
> utau - bahasa isyarat ]
> utawa atau ]
> uting sebilah, sebiji,sebuah ]
> utoh - nama gelaran bagi  lelaki ]
> uwa paman ]
> uwar kulit kayu yang direbus airnya untuk menguatkan kain ]
> uyah garam ]
> uyah- garam ]
> uyuh - lelah ]
> uyuh capek ]

0 comments:

Posting Komentar